MOPS Krasnystaw

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Czytaj dalej
redaktor

Nowy program  osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom w wieku 65 lat oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. 31 marca 2022 r. Rada Miasta Krasnystaw przyjęła do realizacji program osłonowy  pt. Korpus Wsparcia Seniorów. Więcej informacji w załączniku:

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2021 PO PŻ

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy Продовольча допомога громадянам України Громадяни України, які проживають у місті Краснистав і які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями в Україні, можуть звернутися за продовольчою допомогою до місцевого Центру соціального забезпечення. Продукти харчування будуть надаватися у співпраці з Люблінським регіональним відділенням Польського Червоного Хреста. Щоб подати заяву на отримання допомоги, необхідно звернутися до: Міського центру соціального забезпечення населення м. Краснистав за адресою вул. Пілсудскєго 9. Громадяни України з номером PESEL UKR (що підтверджує законність перебування на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни), які хочуть скористатися перевагами вищезазначеної форми допомоги можуть звернутися до Міського центру соціального забезпечення населення м. Краснистав. Продовольча допомога може надаватися особам (сім’ям), які відповідають критеріям групи найбільш уразливих верств населення, у т.ч. мігранти (люди іноземного походження), які страждають від бідності, безробіття чи тривалої хвороби та чий дохід не перевищує 220% критерію доходу, що дає їм право на соціальну допомогу, тобто 1702,20 злотих для одинокої особи та 1320 зл. для людини в родині. Громадяни України, які отримають право на допомогу згідно з (Операційна програма Продовольча допомога 2014-2020, Підпрограма 2021), отримають пакети з різними харчовими продуктами, в т.ч. макарони, крупа, молоко, а також м’ясо, риба та овочі. Formularze są w wersji dwujęzycznej, polsko-ukraińskiej.

Czytaj dalej

AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2022 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj dalej
redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  w ramach zajęć kulturalnych samodzielnie przygotowują stroiki i dekoracje świąteczne.             Zajęcia reintegracji społecznej prowadzone są co miesiąc w wymiarze 2h.

Czytaj dalej

Krasnystaw dla Ukrainy – zbiórka funduszy

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk wspólnie z Radnymi Rady Miasta Krasnystaw uruchomili zbiórkę środków finansowych dla Ukrainy, w tym m.in. na pomoc mieszkańcom naszego partnerskiego miasta Turijska. W tym momencie jedyne co możemy zrobić to okazać wsparcie naszym sąsiadom. Link do zbiórki: https://pomagam.pl/krasnystawdlaukrainy Środki można wpłacać również bezpośrednio na konto „Krasnystaw dla Ukrainy”, numer konta: 86 8200 0008 3001 0028 2406 0001. Całość zebranej kwoty zostanie przekazana na pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego. Będziemy Państwa informowali na stronie zbiórki na co przeznaczamy zebrane środki.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content