MOPS Krasnystaw

Świetlica – O nas

Świetlica Wsparcia Dziennego działa od października 2015 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej naszego miasta Krasnystaw. Świetlica czynna jest przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach od 1200 do 1600, w okresie ferii zimowych i letnich od 900 do 1300. Pod naszą opieką jest 20 wychowanków w wieku od 7 do 15 lat. Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia, przede wszystkim duży nacisk kładziemy na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji. Zajęcia prowadzone w naszej Świetlicy mają za zadanie wspierać wielokierunkowy rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka. W swych celach i zadaniach uwzględniamy podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz naukę.

Naszym głównym zadaniem jest stworzenie warunków do nauki i zabawy poprzez profesjonalną pomoc w odrabianiu lekcji oraz miejsca, w którym wychowankowie w miłej i przyjaznej atmosferze, a także bezpiecznie i twórczo spędzali czas po szkole.

W ramach zajęć Świetlica oferujemy:

a) wsparcie i pomoc dzieciom w nauce,

b) organizację czasu wolnego, m.in. wycieczki, biwaki, imprezy, bale,

c) prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnie z tematyką kalendarium,

d) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień w ramach zajęć,

e) zapewnienie pomocy rodzicom i opiekunom prawnym, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,

f) współpracę z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie,

g) pomoc dziecku w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

h) zapewnienie pomocy socjalnej.

Zapewniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna, która wykorzystuje w swojej pracy innowacyjne, twórcze metody i formy pracy. Pobyt w Świetlicy jest dla wychowanków szansą samorealizacji poprzez działania podejmowane pod fachową opieką, a także umożliwia rodzinom skorzystanie z bezpłatnego poradnictwa oraz wsparcia, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

MOPS Krasnystaw
Skip to content