MOPS Krasnystaw

Wykaz sekcji – MOPS

K A D R A

 
MARIUSZ ANTONIAK
Dyrektor MOPS
tel. (082) 576 23 24 wew. 125
pokój nr 112 dyrektor@mopskrasnystaw.pl


SEKCJA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA
I USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Agnieszka Mierzyńska
Kierownik sekcji

Monika Kot
Starszy Inspektor

Monika Sawa
Starszy Inspektor

Agnieszka Sobczak
Inspektor

Lucyna Jachorek
Sprzątaczka

Wojciech Chlewicki
Robotnik gospodarczy

Dariusz Bujak
Kierowca

Anna Cichosz
Opiekunka

Renata Herbut
Opiekunka

Barbara Sawa
Opiekunka

Katarzyna Weremko
Opiekunka

tel.(082) 576 23 24 wew nr 101, 107, 102

SEKCJA ds. WSPIERANIA RODZINY

Dorota Czerniej
Asystent rodziny

Bożena Piątkowska
Asystent rodziny

tel. (082) 576 23 24 wew. 109 pokój nr 3

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Jadwiga Krzyżanowska
Kierownik sekcji

tel. (082) 576 23 24 wew. 110 pokój nr 110

PRACOWNICY SOCJALNI

Leszek Szymaniak
Główny specjalista pracy socjalnej

Kamil Bortacki
Specjalista pracy socjalnej

tel. (082) 576 23 24 wew. 116  pokój nr 116

Edyta Zwarzyńska vel Franczak
Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Kowalczyk
St. Specjalista pracy socjalnej

tel. (082) 576 23 24 wew. 111 pokój nr 111

Agnieszka Talarowska
Specjalista pracy socjalnej

Krzysztof Cichosz
pracownik socjalny

tel. (082) 576 23 24 wew. 122 pokój nr 122

Anna Pudło
St. Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Piłat
Specjalista pracy socjalnej

Anita Chmiel
Specjalista pracy socjalnej

tel. (082) 576 23 24 wew. 114 pokój nr 114

SEKCJA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Joanna Banaszak
Kierownik sekcji

tel. (082) 576 23 24 wew. 103 pokój nr 103

Arkadiusz Dudek
Informatyk

Aleksandra Matysiak
Pomoc administracyjno-biurowa

tel. (082) 576 23 24 wew. 117   pokój nr 117

Ewelina Filipczuk-Łykus
Starszy Inspektor

tel. (082) 576 23 24 wew. 115 pokój nr 115

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Katarzyna Mochniej-Pawłowska
Kierownik sekcji

tel. (082) 576 23 24 wew. 105 pokój nr 1 (parter)

Sławomir Iwaniak
Starszy Inspektor

Katarzyna Pizoń
Starszy Inspektor

tel. (082) 576 23 24 wew. 123 pokój nr 2 (parter)

Małgorzata Zadrąg
Referent

Anna Kassa
Referent

tel. (082) 576 23 24 wew. 109 pokój nr 5 (parter)

SEKCJA FINANSOWO – KSIĘGOWA

Agnieszka Bukowska
Gł. księgowy

tel. (082) 576 23 24 wew. 112 pokój nr 105

Monika Laskowska
Referent

Małgorzata Chmielewska
Referent

tel. (082) 576 23 24 wew. 113 pokój nr 113

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Maria Agnieszka Radczuk
P.O. Kierownika DDPS

tel. (082) 540 60 94

Renata Popis
Intendent

Anna Kaliniak
Kucharka

Emilia Wrona
Terapeuta zajęciowy

Justyna Pezda
Terapeuta zajęciowy

Patryk Skwara
Terapeuta zajęciowy

tel. (082) 576 23 24 wew. 126

ŚWIETLICA DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Marta Soczyńska
Kierownik

Patryk Skwara
Opiekun/Terapeuta zajęciowy

Renata Waryszak
Wychowawca

tel. (082) 576 23 24 wew. 104 pokój nr 22

MOPS Krasnystaw
Skip to content