MOPS Krasnystaw

CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

„CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” – to już trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W piątek 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Pani Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”
Planowana wartość projektu to 1 490 900,86 zł, a kwota dofinansowania to 1 267 252,48 zł.

Projekt powstał przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Termin realizacji projektu to 01.04.2020 r. – 30.04.2023 r.

Projekt skierowany jest do 45 (3 edycje po 15) mieszkańców Krasnegostawu pozostających bez zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społecznej i dziedziczenia ubóstwa oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług placówki reinteracyjnej CIS poprzez objęcie kompleksowym wsparciem tj. kontraktem socjalnym w MOPS, diagnozą, Indywidualnym
Programem Zatrudnienia Socjalnego oraz kompleksową ścieżką reintegracji społecznej i zawodowej w CIS 45 uczestników 23K i 22M z grupy osób wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu M.Krasnystaw w okr.od 01.09.2020 do 30.09.2023 r.
Projekt przyczyni się do osiagnięcia celu szczegółowego RPOWL, gdyż poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej umożliwi i ułatwi uczestnikom wejście na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu zaplanowano realizację 3 edycji kompleksowego wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Planowane jest wsparcie z zakresu:

Reintegracji społecznej w formie :
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne/ terapeutyczne/prawne/ zawodowe;
– Warsztaty aktywizacji zawodowej;
– Warsztaty umiejętności społecznych;
– Zajęcia terapeutyczne/ prawne
– Warsztaty integracyjne
Reintegracji zawodowej w formie :
– Indywidualne poradnictwo zawodowe;
– Przyuczenie do zawodu robotnik oczyszczania miasta/ Opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca/ Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

oraz stała praca socjalna z uczestnikiem jak również jego najbliższym otoczeniem prowadzona przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Każda z edycji zaplanowana jest do realizacji w okresie rocznym tj. 12 miesięcy.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

1. Realizacja kontraktów socjalnych dla 45U(23K i 22M) klientów MOPS w okr.od 01.09.2020 do 30.09.2023

2. Przeprowadzenie diagnozy oraz opracowanie i realizacja
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla 45U
(23K i 23M) z ter.M.Krasnystaw w okr.od 1.09.2020 do
30.09.2023r.(Realizator CIS)

3. Realizacja działań reintegracji społecznej w CIS dla 45U 23K i
22M na ter.M.Krasnystaw w okr.od od 1.10.2020 do
30.09.2023r. (Realizator CIS)

4. Realizacja działań reintegracji zawodowej w Centrum
Integracji Społecznej dla 45U (23K i 22M) na
ter.M.Krasnystaw w okr.od 1.10.2020 do 30.09.2023r.
(Realizator CIS)

Harmonogram luty 2021

 

 

MOPS Krasnystaw
Skip to content