MOPS Krasnystaw

CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

„CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” – to już trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W piątek 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Pani Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”
Planowana wartość projektu to 1 490 900,86 zł, a kwota dofinansowania to 1 267 252,48 zł.

Projekt powstał przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Termin realizacji projektu to 01.04.2020 r. – 30.04.2023 r.

Projekt skierowany jest do 45 (3 edycje po 15) mieszkańców Krasnegostawu pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano realizację 3 edycji kompleksowego wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Planowane jest wsparcie z zakresu:

Reintegracji społecznej w formie :
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne/ terapeutyczne/prawne/ zawodowe;
– Warsztaty aktywizacji zawodowej;
– Warsztaty umiejętności społecznych;
– Zajęcia terapeutyczne/ prawne
– Warsztaty integracyjne
Reintegracji zawodowej w formie :
– Indywidualne poradnictwo zawodowe;
– Przyuczenie do zawodu robotnik oczyszczania miasta/ Opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca/ Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

oraz stała praca socjalna z uczestnikiem jak również jego najbliższym otoczeniem prowadzona przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Każda z edycji zaplanowana jest do realizacji w okresie rocznym tj. 12 miesięcy.

Harmonogram luty 2021

 

 

MOPS Krasnystaw
Skip to content