MOPS Krasnystaw

Wolontariat

CZYM JEST WOLONTARIAT?

Działalność wolontarystyczna, w tym prawa i obowiązki wolontariuszy, reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat jest to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji i organizacji oraz wskazanych przez nie osób i rodzin, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariuszem może być każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Wolontariuszem może być osoba w szerokim przedziale wiekowym o różnym stopniu wykształcenia oraz aktywności zawodowej.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

– satysfakcja z pomagania potrzebującym,
– możliwości poznawania nowych ludzi,
– możliwości zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń,
– oderwanie się od codziennych obowiązków, – przygotowanie się do przyszłej pracy,
– podwyższenie swojego poziomu samopomocy.

Wolontariat w MOPS jest uzasadniony tym, że w sferze pomocy społecznej występuje najwięcej potrzeb. MOPS posiada również wiedzę na temat osób i rodzin potrzebujących, umożliwiającą skuteczną organizację wolontariatu. Głównym celem wolontariatu jest wyrównywanie szans społecznych m.in. poprzez pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Wszystkie osoby, które czują, że chciałyby pomóc innym i dzielić z nimi swój czas prosimy o zgłoszenie się do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pok.107.

Informacja telefoniczna:
poniedziałek – piątek godz. 730 – 1530

tel.(0-82) 576 23 24 wew 107

Certyfikat

MOPS Krasnystaw
Skip to content