MOPS Krasnystaw

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Miasto Krasnystaw otrzymało środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania:  97 920,00 zł.

Całkowita wartość: 97 920,00 zł.

Program trwa od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
    o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.
    5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodzin
lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie
od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Karty zgłoszenia do Programu można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa.

Dokumenty do pobrania:

Karta_zgłoszenia

Karta_FIM

Klauzula_informacyjna

Klauzula_informacyjna1

Oświadczenia_opieka

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy oraz art. 13 z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787).

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9  lub pod nr. tel. 82 576 23 24, 82 576 22 81
lub email: poczta@mopskrasnystaw.pl

Więcej informacji:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/zatwierdzona-przez-ministra-rodziny-i-polityki-spo%C5%82ecznej-lista-rekomendowanych-wniosk%C3%B3w-w-0

MOPS Krasnystaw
Skip to content