MOPS Krasnystaw

KDR Informacje

Karta Dużej Rodziny
Na terenie Miasta Krasnystaw obowiązują dwie karty dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci: Karta Dużej Rodziny 3 Plus (lokalna) oraz Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska). Można posiadać obie Karty jednocześnie. W/w karty to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługują niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do Kart przysługuje rodzinie w której rodzic lub małżonek rodzica albo opiekun prawny mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Koszt wydania duplikatu KDR 3 Plus (lokalna) to 10 zł.

Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska) poszła krok dalej i od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedyś posiadali co najmniej trójkę dzieci.
W jednym i drugim przypadku nie zostały im zabrane prawa rodzicielskie.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam fakt złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.
Natomiast jeżeli chodzi o zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są one niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych nie anulują ich oraz się nie dublują chyba, że przedsiębiorca uznaje taką opcję. Program ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych. Posiadacz Karty decyduje, z której zniżki korzysta.

Samorząd Krasnegostawu wprowadził Kartę Dużej Rodziny 3 Plus (lokalną) na rok przed wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej). Celem stworzenia KDR 3 Plus(lokalnej) było wsparcie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych z terenu Miasta Krasnystaw oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Karta Dużej Rodziny 3 Plus funkcjonuje na terenie Miasta Krasnystaw od 1 stycznia 2014 r. jest przeznaczona dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje albo legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do czasu ważności orzeczenia.
Karta Dużej Rodziny 3 Plus przeznaczona jest dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Krasnystaw, obejmuje także członków rodzin zastępczych.
Karta Dużej Rodziny 3 Plus zgodnie z uchwałą uprawnia do:
– 50% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim,
– 50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
– 50% zniżki na korzystanie z oferty kulturalnej Krasnostawskiego Domu Kultury
Bezpłatnego uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych przez Miasto Krasnystaw, pierwszeństwa w programach zdrowotnych realizowanych przez Miasto Krasnystaw.
Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy oraz firmy. Przystępując do programu mogą posługiwać się znakiem „KDR 3 PLUS”
Do 31 sierpnia 2019 r. obsługa Karty (przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart) prowadzone było przez Urząd Miasta, od 1 września 2019 r. realizacja zadania została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Dużej Rodziny 3 Plus

Uchwała Nr XXVIII/240/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Dużej Rodziny 3 Plus”

Karta dużej rodziny 3 Plus – informacje

Pismo do przedsiębiorców

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny 3 Plus”

Wniosek o przyznanie „Karty Dużej Rodziny 3 Plus” lub wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny 3 Plus”

Katalog przysługujących ulg i zwolnień:

SAMORZĄD MIASTA:

50% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

50% zniżki na korzystanie z oferty kulturalnej Krasnostawskiego Domu Kultury

PRZEDSIĘBIORCY:

Anna Grudzińska Zakład Fryzjerski PCK 1

Strzyżenie dziecięce rabat 20 %

Męskie, damskie 15 %

Strzyżenie z modelowaniem 10 %

Trwała ondulacja 10 %

Farbowanie 10 %

10% na sprzedaż podręczników szkolnych Przedsiębiorstwo „DOM KSIĄŻKI” Sp. z o.o. i ul. Okrzei

10 % rabatu na zakup odzieży damskiej, męskiej i młodzieżowej w sklepie odzieżowym Butik Ell ul. Kościelna 8a Krasnystaw
20% zniżki na korzystanie z oferty gastronomicznej Palermo

5% zniżki na organizację przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym IRYS

15% zniżki na zabiegi na ciało i twarz w Salonie Kosmetycznym „Źródło piękna i wizerunku GLAMOUR”

10% zniżki na pozostałe zabiegi w Salonie Kosmetycznym „Źródło piękna i wizerunku GLAMOUR”

10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct, w ramach którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych – AVAILO Sp. z o. o.

10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny (w ramach którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych – AVAILO Sp. z o. o.

Salon Fryzjerski „AMANDA” ul. PCK 3

Strzyżenie dziecięce rabat 20 %

Męskie, damskie 10 %

Zabieg nawilżania włosów 10%

Trwała ondulacja 10 %

Farbowanie, balejage 10 %

MOPS Krasnystaw
Skip to content