MOPS Krasnystaw

Projekt „TELEOPIEKA ”

Projekt „TELEOPIEKA” oferuje usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

•         przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,

•         miernik tętna,

•         czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,

•         lokalizator GPS,

•         wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Nabór uczestników trwa w systemie ciągłym do wyczerpania zaplanowanego limitu miejsc.   

 Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić kryteria:

1.       być mieszkańcem Miasta Krasnystaw,

2.       mieć co najmniej 60 lat życia,

3.       samodzielnie zamieszkiwać,

4.       posiadać choroby przewlekłe,

5.       wyrazić zgodę na udział w projekcie, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas naboru i realizacji usługi teleopieki.

Projekt przewiduje:

  • wyposażenie 11 mieszkańców Krasnegostawu w opaski telemedyczne,
  • zapewnienie abonamentu za usługę teleopieki.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa Miasto Krasnystaw, a bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. 

Zgłoszenia osób potrzebujących teleopieki i spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:

•    pod numerem telefonu: 531 801 690 – w godz. 8.00-16.00

  • osobiście w siedzibie Ośrodka

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “TELEOPIEKA” zachęcamy do kontaktu z    Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

MOPS Krasnystaw
Skip to content