MOPS Krasnystaw

Informacja o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024 r.

W związku z zmianą zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym( Dz.U. z 2023 r. poz.1429 ) który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzonych zmian.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. (dz. U. z dnia 15 listopada 2023 r. poz. 1224), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 wyniesie 2988,00 zł. Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2988,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Opiekunów faktycznych/nieformalnych osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw

Czytaj dalej

Spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 22 listopada 2023r. o godz. 11:00 zapraszamy do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychW trakcie spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące: elektronicznej komunikacji z ZUS mLegitymacji dla emerytów i rencistów pytania do eksperta

Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj dalej
redaktor

Spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 28 września 2023r. o godz. 10:00 zapraszamy doDziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawiena spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W trakcie spotkania zostaną poruszone tematy: Niezdolność do pracy a niepełnosprawność Wydawanie orzeczenia lekarskiego w ZUS Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Możliwości odwoławcze w ZUS Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ZUS Pytania do eksperta

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content