MOPS Krasnystaw

Senior+

Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Celem ośrodka jest zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub Senior + funkcjonuje codziennie (dni robocze) w godzinach od 9.00 do 13.30 w pomieszczeniach znajdujących się na parterze siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Krasnymstawie.

Celem ośrodka jest zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub Senior + funkcjonuje codziennie (dni robocze) w godzinach od 9.00 do 13.30 w pomieszczeniach znajdujących się na parterze siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Krasnymstawie.

Pobyt w Klubie Senior+  jest dobrowolne i nieodpłatne (Uchwała Nr XXVI/194/2021 Rady miasta Krasnystaw z dnia 18 lutego 2021 r. )

Klub Senior +  dysponuje 20 miejscami. Uczestnikami Klubu może zostać każdy senior zamieszkały na terenie miasta Krasnystaw, który zakończył już aktywność zawodową.

Klub  dysonuje pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób starszych tj.

– pomieszczenie aktywizacyjne –  wyposażone w aneks kuchenny – przeznaczone na wspólne spotkania seniorów – Spotkajmy się (śniadanie seniora) z dostępem do biblioteczki Seniora,

– pomieszczenie rehabilitacyjno – ruchowe – wyposażone w niezbędnych sprzęt Orbitrek, Rotor, Bieżnia, łóżko rehabilitacyjne, materace oraz fotel masujący.

– pomieszczenie klubowe – wyposażone w sprzęt muzyczny i komputerowy.

– pomieszczenie ogólnodostępne.

Klubu Senior + został utworzony dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Lubelskiego  w ramach modułu I Programu Wieloletniego „Senior +”  na lata 2015 – 2020 Edycja 2020.

MOPS Krasnystaw
Skip to content