za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.