MOPS Krasnystaw

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA DO UCZESTNICTWA W MODULE II – TELEOPIEKA programu osłonowego KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje,  że od dnia 01.01.2023 do dnia 9 stycznia 2023r.  prowadzi rekrutację zamkniętą do  uczestnictwa w Module II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom w wieku 65 lat oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Program jest realizowany w terminie  do dnia 31 grudnia 2023 r. i adresowany jest do mieszkańców Krasnegostawu w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności:

  • do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe,
  • do osób zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

W ramach Modułu II Programu  uczestnicy – odbiorcy wsparcia wyposażeni zostaną w urządzenia telemedyczne tzw. opaski Teleopieki mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

 Mieszkańcy Krasnegostawu mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z usługi TELEOPIEKI, koszty finansowane są środków Budżetu Państwa oraz miasta Krasnystaw.

Rekrutacja MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY i jest skierowana do mieszkańców Krasnegostawu objętych wsparciem opieki na odległość – TELEOPIEKI              w roku 2022.

  Osoby zainteresowane kontynuacją wsparcia prosimy  o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie oraz o przedłożenie Formularza Zgłoszeniowego osobiście w:

  • siedzibie MOPS w Krasnymstawie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9  (I piętro)  w godz. 7.30 – 15.30,
  • Punkcie Wsparcia Seniora ul. Okrzei 10 (I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury) wtorek – piątek   w godz. 9.00 – 16.00

 W sytuacji nie wyczerpania limitu dostępnych urządzeń (6 opasek telemedycznych) zostanie przeprowadzona rekrutacja otwarta skierowana do wszystkich mieszkańców Krasnegostawu spełniających kryteria kwalifikujące.

Więcej informacji na temat programów

MOPS Krasnystaw
Skip to content