MOPS Krasnystaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.2023/„Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

Czytaj dalej

Informacja o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024 r.

W związku z zmianą zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym( Dz.U. z 2023 r. poz.1429 ) który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzonych zmian.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. (dz. U. z dnia 15 listopada 2023 r. poz. 1224), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 wyniesie 2988,00 zł. Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2988,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Opiekunów faktycznych/nieformalnych osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content