MOPS Krasnystaw

redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspomagają miasto w utrzymaniu porządku w miejskich jednostkach organizacyjnych Uczestnicy  III Edycji projektu pod kierunkiem trenera A.Tarajko odnawiają  pomieszczenia przedszkoli i szkół miejskich.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

W zwiazku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wnioskóww ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Miasto Krasnystaw informuje, że otrzymało środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Czytaj dalej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

W zwiazku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Miasto Krasnystaw informuje, że otrzymało środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023w wysokości:

Czytaj dalej

Nowe świadczenie dla gospodarstw ogrzewanych gazem

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku gazu, na mocy ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz.U. 2022 poz. 2687), której zapisy weszły w życie 20 grudnia 2022 r., wprowadzona została refundacja podatku VAT za gaz. Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w nowym roku.

Czytaj dalej
redaktor

CYFROWY KLUB SENIOR+w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie otrzymał dofinansowanie Ministra Cyfryzacji na realizację projektu pt.  Cyfrowy Klub „Senior+” w Krasnymstawie. Ministerstwo Cyfryzacji, które jest operatorem programu, wybrało 2 projekty z powiatu krasnostawskiego, które otrzymały dofinansowanie na nowy sprzęt komputerowy. Miasto Krasnystaw otrzymało 18 900 zł. Celem projektu jest  doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych krasnostawskich seniorów.   W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt komputerowy:  4 laptopy  oraz 3 tablety.  Dzięki „Cyfrowym Klubom Seniora” osoby starsze, które uczęszczają do Klubu „Senior+” w Krasnymstawie, będą mogły się dowiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw internetu. Seniorzy będą mogli mieć kontakt z bliskimi, nauczą się, jak robić zakupy czy załatwić urzędowe sprawy.

Czytaj dalej
redaktor

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM informującym o   projekcie pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 . W dniu 8 grudnia nastąpi premierowa emisja audycji w TVP3 Lublin, w której to uczestnicy projektu opowiedzą co daje m uczestnictwo w projekcie. https://lublin.tvp.pl/64990183/8-grudnia-2022

Czytaj dalej

Akcja charytatywna „Klucze dla Budzika”

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie zachęca do udziału w akcji charytatywnej pt.: „Klucze dla Budzika”, organizowanej pod Patronatem Honorowym Burmistrza Krasnegostawu – Roberta Kościuka. Do 31 grudnia br. prowadzona będzie zbiórka kluczy, kłódek i zamków, które zostaną przekazane Klinice „Budzik” im. Oli Janczarskiej.

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.4.2022/Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

Czytaj dalej

Informacja dla obywateli z Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego dla osób z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi.Spotkanie prowadzone będzie przez Stowarzyszenie Homo Faber dnia 09.12.2022 r. w budynku Dziennego domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej 5A w godzinach 9.00 – 15.00, na które serdecznie zapraszamy. https://hf.org.pl/ https://www.instagram.com/homo_faber_association/ https://www.facebook.com/HFLublin/

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content