MOPS Krasnystaw

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 z późn. zm.) W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w  sprawie potrzeb realizacji programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023 Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

„ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – artykuły spożywcze suche  w opakowaniach garmażeryjnych i jednorazowych” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie do 31 grudnia 2022 r. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.3.2022/Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

Czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że na potrzeby ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyjmuje się że przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Poprzez sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. Informujemy, że ciepłownia Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma moc nominalną 16 MW a zatemnie spełnia definicji ustawodawcy dotyczącej lokalnej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcom bloków, którzy są w ciepło zaopatrywani z ciepłowni KSM dodatek węglowy się nie przysługuje.

Czytaj dalej
redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  poznają pierwszą pomoc przed medyczą pod kierunkiem trenera M.Chomiuk .             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Dodatek węglowy

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w Krasnymstawie, których głównym źródłem ogrzewania jest: • kocioł na paliwo stałe, • kominek, • koza, • ogrzewacz powietrza, • trzon kuchenny, • piecokuchnia, • kuchnia węglowa, • piec kaflowy na paliwo stałe,

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content