MOPS Krasnystaw

Nowe inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na rzecz Seniorów

Miasto Krasnystaw wychodzi z innowacyjnymi propozycjami wsparcia Seniorów, dzięki pozyskanym środkom na promocję działań na rzecz tej grupy społecznej.

Główne inicjatywy, takie jak transport Seniorów, „złota rączka”, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zakup opasek życia oraz usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy podologiczne, staną się możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Polityka Senioralna EFS+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Burmistrz Robert Kościuk oraz skarbnik Patrycja Zdybel podpisali już Umowę Partnerską na realizację tego projektu, który jest częścią Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 a realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie – partnera.

Całkowita wartość projektu miasta Krasnystaw to 2 017 400,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 916 530,00 zł. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Przewidywane jest, że do końca bieżącego roku odbędą się procedury związane z wyborem wykonawców usług oraz rekrutacją uczestników, a sama realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 roku, trwając do końca grudnia 2025 roku.

MOPS Krasnystaw
Skip to content