MOPS Krasnystaw

redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspomagają miasto w utrzymanie porządku w miejskich przestrzeniach publicznych. Uczestnicy  II Edycji projektu pod kierunkiem trenera Ł.Bila dbają o utrzymanie czystości o porządku w Krasnymstawie – prace porządkowe przy Zaułku Nadrzecznym.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

AKCJA SPOŁECZNA PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ Z SENIOREM ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022r.

W związku z dużym zainteresowaniem akcją społeczną Podziel się książką z Seniorem Punkt Wsparcia Seniora informuje, że zbiórka książek zostaje przedłużona do końca września 2022 r. Książki można przekazać do PUNKTU WSPARCIA SENIORA (I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury ) od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( animator tel. 531 801 690) Preferowana tematyka książek: obyczajowe, psychologiczne, religijne, romanse, horrory, autobiografie, fantasy, science fiction. Prosimy o NIE PRZYNOSZENIE: poezji, albumów, poradników i słowników.

Czytaj dalej
redaktor

Zmiany dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy, że Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 138/2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  III  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Czytaj dalej

Informator Seniora

Szanowni Państwo Z wielką satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy pracę nad opracowaniem INFORMATORA SENIORA.Informator stanowi zbiór najważniejszych informacji o realizowanych działaniach dla i na rzecz Seniorów w Mieście Krasnystaw.Treści pogrupowaliśmy według 5 obszarów wsparcia: pomoc i wsparcie dla Seniorów zdrowie i profilaktyka Seniorów Edukacja Seniorów Aktywność Seniorów Bezpieczeństwo SeniorówInformator opracowanano w dwóch wersjach: papierowej, elektronicznej.Wersja papierowa Informatora została przekazana do Urzędu Miasta Krasnystaw celem rozpowszechnienia oraz dostępna jest w Punkcie Wsparcia Seniora ( I piętro Krasnostawski Dom Kultury).

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content