MOPS Krasnystaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.4.2022/Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

MOPS Krasnystaw
Skip to content