MOPS Krasnystaw

redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  rozpoczynają realizacje indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego w CIS Krasnystaw. To już II Edycja projektu, do której zakwalifikowano 17 osób. W ramach reintegracji społecznej mają możliwość uczestnictwa w : Indywidualnych i grupowych poradnictwie psychologicznym, prawnym, terapeutycznym oraz zawodowym, Warsztatach integracyjnych i kulturalnych. W rama reintegracji zawodowej 5 uczestników przyucza się do zawodu Technolog Robót Wykończeniowych, 5 uczestników do zawodu Robotnik oczyszczania miasta za 7 uczestniczek do zawodu – Opiekunka Osób Starszych i Dziecięca.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj dalej

Baza podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie

Centrum Aktywnego Seniora w Krasnymstawie informuje, że rozpoczyna prace nad przygotowaniem Informatora – Bazy podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie. Dlatego też, zwraca się z prośbą  do wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej w mieście o  przekazanie na e-mail: pws@mopskrasnystaw.pl następujących informacji: Nazwa Organizacji: Adres siedziby ( prosimy o szczegółowe wskazanie miejsca z oznaczeniem nr pokoju/ piętra budynku – jeśli dotyczy): Zakres działania: e-mail: telefon do kontaktu: do dnia 30 października 2021 r.

Czytaj dalej

Centrum Aktywnego Seniora pomoże w dokonaniu samospisu

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA wychodzi z inicjatywą do krasnostawskich seniorów, którzy jeszcze nie dokonali samospisu. Centrum Aktywnego Seniora przypomina,  że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  trwa do 30 września br. Obowiązek ten spoczywa , na każdym mieszkańcu Polski.  Znając trudności osób starszych w dostępie i obsłudze technologii informatycznych Centrum Aktywnego Seniora służy pomocą. Należy skontaktować się z animatorem tel. 531 801 690   i umówić  na spis w Punkcie Wsparcia Seniora  ( I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury – sala klubowa). Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę!!! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj dalej

„Uczymy Pomagać”

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, w ramach współdziałania w obszarze prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana akcja pn. „Uczymy Pomagać”. W ramach prowadzonych działań organizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności na temat „Pomoc potrzebującym w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa”. Ponadto grupa osadzonych wzięła udział w pomocy w rozładunku dostarczonej żywności skierowanej do najuboższych rodzin.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start od 1 lipca 2021r można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS: – na portalu empatia – przez bankowość elektroniczną – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl Informacji dotyczących świadczenia „Dobry Start” 300+ udziela ZUS Krasnystaw, Biuro Terenowe, ul. PCK 13, 22-300 Krasnystaw.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł netto. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content