MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE Nr 139 / 2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 3 sierpnia 2022r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content