MOPS Krasnystaw

Dodatek węglowy

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w Krasnymstawie, których głównym źródłem ogrzewania jest:

• kocioł na paliwo stałe,

• kominek,

• koza,

• ogrzewacz powietrza,

• trzon kuchenny,

• piecokuchnia,

• kuchnia węglowa,

• piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Ile wynosi dodatek węglowy?

W ramach dodatku węglowego gospodarstwo domowe może otrzymać 3 tysiące złotych. Wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Uwaga! W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy w Krasnymstawie?

Wnioski o dopłatę do węgla przyjmuje:

  • Urząd Miasta Krasnystaw – Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw – (Biuro Obsługi Mieszkańca),
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw

Kiedy złożyć wniosek?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Kiedy dofinansowanie do węgla zostanie wypłacone?

W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po 31 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r.

Informujemy, że w przypadku nie podania we wniosku o dodatek węglowy adresu poczty elektronicznej Informację dotyczącą przyznania prawa do ww dodatku, będzie można odebrać osobiście w siedzibie ośrodka MOPS Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9 (parter budynku).

Wniosek o dodatek węglowy w Krasnymstawie :

MOPS Krasnystaw
Skip to content