MOPS Krasnystaw

„ Krasnostawski Aktywny Senior”

„ Krasnostawski Aktywny Senior” – to już czwarty projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W piątek 16 kwietnia 2021 r.  w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Krasnostawski Aktywny Senior”. Planowana wartość projektu to 1 410 047,65 zł, a kwota dofinansowania  to 1 198 540,49 zł.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

W związku z utrzymującym się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19, wzrastającą stale liczbą zakażeń oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, program „Wspieraj Seniora” zostaje przedłużony na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie czynny jest do godziny 13.00.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Święta Wielkanocne niech staną sięźródłem wzajemnej życzliwości, azmartwychwstały Chrystus napełni naspokojem i pozwoli z nadzieją patrzećw przyszłość. Życzą Dyrektor i pracownicyMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Krasnymstawie

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin w czasie pandemii COVID-19

Informujemy, że osoby, które przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon lub on-line.Dlatego też, jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon, napisać emaila lub umówić się na wizytę u specjalisty z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nr telefonów, adresy email oraz godziny dyżurów specjalistów: • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie –tel. (82) 576-37-31 lub https://jedynka.futurehost.pl/index.php/pedagog-psycholog;• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 08 lub http://psp4.pl/psycholog-i-pedagog/godziny-pracy• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 91 lub https://psp5krasnystaw.szkolnastrona.pl/p,27,pedagog-i-psycholog;• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29 – dyżury telefoniczne i osobiste dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin: wtorek i czwartek w godz. 13.00-17.00, tel. (82) 576 -21-57 w. 201 oraz 510 085 158;• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątkuw godz. 9.00–16.00, nr tel. 514 723 218;• Fundacja WINDA – telefoniczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin – poniedziałek w godz. 8.00-17.00 nr tel. 570 445 445;• Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Krasnymstawie – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. (82) 576 36 08;• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny) – czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią – nr tel. 800 12 12 12;• Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży czynny całą dobę (bezpłatny) – nr tel. 116 111;• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatny) – nr tel. 800 120 002;• Tumbolinia – pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 – nr tel. 800 111 123;• „Pomarańczowa Linia” pomoc informacyjno – konsultacyjna dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – nr tel. 801 14 00 68.

Czytaj dalej

Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:– kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;– Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach Reintegracji społecznej uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie:– Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego /prawnego / zawodowego w wymiarze do 2 h w miesiącu;– Warsztatów aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;– Warsztatów umiejętności społecznych z psychologiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;– Zajęć terapeutycznych z terapeutą uzależnień – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;– Zajęć prawnych z prawnikiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;– Warsztaty kulturalne z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu.

Czytaj dalej

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych.Od października 2020 roku uczestnicy pod bacznym okiem Instruktora Zawodu P. Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace :– odnowienie ścian i drzwi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,– prace remontowe w Przedszkolu nr 5,– współuczestniczenie w montażu i demontażu szopki Bożonarodzeniowej na Rynku Miejskim,– odnowienie ławek w ogrodach Centrum Integracji Społecznej.Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

ZIMA NIE ODPUSZCZA! Dla uczestników grupy reintegracyjnej robotnik oczyszczania miasta projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 to czas bardzo wytężonej pracy.Uczestnicy w ramach prowadzonych zajęć reintegracji zawodowej z Instruktorem p. Łukaszem Bil wspierają Urząd Miasta Krasnystaw w działaniach ułatwiających komunikację w mieście, wykorzystując przy tym sprzęt zakupionych w ramach projektu.Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej. O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pod numer telefonu 82 576 23 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. UWAGA! Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content