MOPS Krasnystaw

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin w czasie pandemii COVID-19

Informujemy, że osoby, które przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon lub on-line.Dlatego też, jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon, napisać emaila lub umówić się na wizytę u specjalisty z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nr telefonów, adresy email oraz godziny dyżurów specjalistów: • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie –tel. (82) 576-37-31 lub https://jedynka.futurehost.pl/index.php/pedagog-psycholog;• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 08 lub http://psp4.pl/psycholog-i-pedagog/godziny-pracy• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 91 lub https://psp5krasnystaw.szkolnastrona.pl/p,27,pedagog-i-psycholog;• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29 – dyżury telefoniczne i osobiste dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin: wtorek i czwartek w godz. 13.00-17.00, tel. (82) 576 -21-57 w. 201 oraz 510 085 158;• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątkuw godz. 9.00–16.00, nr tel. 514 723 218;• Fundacja WINDA – telefoniczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin – poniedziałek w godz. 8.00-17.00 nr tel. 570 445 445;• Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Krasnymstawie – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. (82) 576 36 08;• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny) – czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią – nr tel. 800 12 12 12;• Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży czynny całą dobę (bezpłatny) – nr tel. 116 111;• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatny) – nr tel. 800 120 002;• Tumbolinia – pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 – nr tel. 800 111 123;• „Pomarańczowa Linia” pomoc informacyjno – konsultacyjna dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – nr tel. 801 14 00 68.

Czytaj dalej

Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:– kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;– Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach Reintegracji społecznej uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie:– Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego /prawnego / zawodowego w wymiarze do 2 h w miesiącu;– Warsztatów aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;– Warsztatów umiejętności społecznych z psychologiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;– Zajęć terapeutycznych z terapeutą uzależnień – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;– Zajęć prawnych z prawnikiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;– Warsztaty kulturalne z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu.

Czytaj dalej

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych.Od października 2020 roku uczestnicy pod bacznym okiem Instruktora Zawodu P. Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace :– odnowienie ścian i drzwi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,– prace remontowe w Przedszkolu nr 5,– współuczestniczenie w montażu i demontażu szopki Bożonarodzeniowej na Rynku Miejskim,– odnowienie ławek w ogrodach Centrum Integracji Społecznej.Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

ZIMA NIE ODPUSZCZA! Dla uczestników grupy reintegracyjnej robotnik oczyszczania miasta projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 to czas bardzo wytężonej pracy.Uczestnicy w ramach prowadzonych zajęć reintegracji zawodowej z Instruktorem p. Łukaszem Bil wspierają Urząd Miasta Krasnystaw w działaniach ułatwiających komunikację w mieście, wykorzystując przy tym sprzęt zakupionych w ramach projektu.Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej. O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pod numer telefonu 82 576 23 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. UWAGA! Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Czytaj dalej

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r. Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11). Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu: – posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy; – utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego; – niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym; – posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.) Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu: stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie; wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wymagane dokumenty: – wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”; – dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego; – oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ; – oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*; dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu: – na dzień złożenia wnioskuoraz– na dzień 14 marca 2020 r. Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 82 576 23 24. Jak i gdzie złożyć wniosek? Wnioski można składać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej a także bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych.

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9 Jeżeli jesteś:• mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,• w wieku 60 +,• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,• chcesz pomóc sobie i innym?ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:• zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim• możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowo -ruchowych, edukacyjnych, i innych zajęć• możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju działań samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa.Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać: • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);• w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00);• w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw,• ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.Klub Senior+ dysponuje 20 miejscami i funkcjonował będzie w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami Klubu, zakłada się że minimum dwa razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można złożyć:– osobiście w siedzibie Ośrodka,– za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. M. Piłsudskiego 9,– email-em(skan lub zdjęcie ) na adres: poczta@mopskrasnystaw.pldo dnia 29 stycznia 2021 r. Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.W przypadku przekroczenia liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych a dostępnej liczby miejsc zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające preferencje dla każdej z poniższych grup:– osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 1 051,50 zł lub na osobę w rodzinie – 792 zł/osobę), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;– osoby będące beneficjentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Formularz.pdf Formularz.docx

Czytaj dalej

500+ Nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, żeWNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+” będą przyjmowane:• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem– bankowości elektronicznej– portalu Emp@tia– platformy usług elektronicznych ZUS • w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.– w urzędzie– lub za pośrednictwem poczty Informujemy, że postępowanie w sprawie wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022 przesłanych przed dniem 01.02.2021 r. zostanie umorzone.Nie zostanie wydana informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego ,,500+” Informacje o 500+ Ulotka informacyjna.pdf

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin w czasie pandemii COVID-19

Informujemy, że osoby, które przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon lub on-line.Dlatego też, jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon, napisać emaila lub umówić się na wizytę u specjalisty z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nr telefonów, adresy email oraz godziny dyżurów specjalistów: • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie –tel. (82) 576-37-31 lub https://jedynka.futurehost.pl/index.php/pedagog-psycholog;• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 08 lub http://psp4.pl/psycholog-i-pedagog/godziny-pracy• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie –tel. (82) 576 28 91 lub https://psp5krasnystaw.szkolnastrona.pl/p,27,pedagog-i-psycholog;• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29 – dyżury telefoniczne i osobiste dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin: wtorek i czwartek w godz. 13.00-17.00, tel. (82) 576 -21-57 w. 201 oraz 510 085 158;• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątkuw godz. 9.00–16.00, nr tel. 514 723 218;• Fundacja WINDA – telefoniczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin – poniedziałek w godz. 8.00-17.00 nr tel. 570 445 445;• Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Krasnymstawie – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. (82) 576 36 08;• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny) – czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią – nr tel. 800 12 12 12;• Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży czynny całą dobę (bezpłatny) – nr tel. 116 111;• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatny) – nr tel. 800 120 002;• Tumbolinia – pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 – nr tel. 800 111 123;• „Pomarańczowa Linia” pomoc informacyjno – konsultacyjna dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – nr tel. 801 14 00 68.

Czytaj dalej

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne. Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81 lub: Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 ( wew. 132 i 134 ) lub 604804755, Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, tel. 47 8133 210 lub telefon alarmowy 997. Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym bezpłatnym numerze telefonu – 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9, tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81, www.mopskrasnystaw.pl informuje, że: OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA przebywające na terenie Krasnegostawu mogą skorzystać z następujących form pomocy: POSIŁKI Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni dla Ubogich im. Św. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie ul. Okrzei 38, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 14.00. POMOC FINANSOWA Zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zasiłek stały – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 INTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie ul. Sikorskiego 10, tel. 82 540-60-93 Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie tel. 82 576-23-24 lub 82 576-22-81

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content