MOPS Krasnystaw

CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

            Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest: – kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka; – Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach Reintegracji społecznej  uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie Warsztatów kulturalnych z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu. 24 czerwca 2021 r uczestnicy wspólnie z animatorem odwiedzili Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Czytaj dalej

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że ogłasza nabór uzupełniający do projektu „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki   z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących  do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.   Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w: przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS, wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Czytaj dalej

Diagnoza potrzeb w sprawie Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie na terenie Miasta Krasnystaw odnośnie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program dotyczący tworzenia „Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych”, skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające. Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Czytaj dalej

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych. Uczestnicy pod kierunkiem Instruktora Zawodu Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace remontowo-wykończeniowe. Dzięki realizacji zajęć reintegracji zawodowej zostały odnowione elementy zabezpieczeniowe na zbiorniku retencyjnym Lubańki oraz drobne prace remontowe w centrum miasta – na Rynku.: Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów jakim jest projekt „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO NOWO TWORZONEGO KLUBU SENIORA przy Krasnostawskim Domu Kultury

Seniorze!!!  Jeżeli jesteś: mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw, w wieku 60 +, osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym? ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Seniora ” !!! Będziesz mógł BEZPŁATNIE skorzystać z zajęć aktywizacyjnych takich jak: Zajęcia wokalne/teatralne Zajęcia kulinarne Warsztaty rękodzielnicze Zajęcia z edukacji zdrowotnej Zajęcia usprawniające Zajęcia ze sfery psychologicznej i prawnej Wieczorki taneczne Jednodniowe wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie Wyjazdy do teatru/filharmonii   Wybór zajęć zależy od ciebie!!! Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić formularz rekrutacyjny –                i złożyć dokumenty Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9                          (w siedzibie MOPS w godz. 7:30 do 15:30; tel. 82 576 23 24) Formularz rekrutacyjny –można pobrać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00); w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00); ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.   TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 7 maja 2021 roku

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content