MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE nr 169 / 2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content