MOPS Krasnystaw

Zapytanie ofertowe na usługę „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Krasnymstawie”, której wartość nie przekracza kwoty130 tyś złotych określonych w art. 2 ust 1pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content