MOPS Krasnystaw

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów jakim jest projekt „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO NOWO TWORZONEGO KLUBU SENIORA przy Krasnostawskim Domu Kultury

Seniorze!!!  Jeżeli jesteś: mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw, w wieku 60 +, osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym? ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Seniora ” !!! Będziesz mógł BEZPŁATNIE skorzystać z zajęć aktywizacyjnych takich jak: Zajęcia wokalne/teatralne Zajęcia kulinarne Warsztaty rękodzielnicze Zajęcia z edukacji zdrowotnej Zajęcia usprawniające Zajęcia ze sfery psychologicznej i prawnej Wieczorki taneczne Jednodniowe wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie Wyjazdy do teatru/filharmonii   Wybór zajęć zależy od ciebie!!! Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić formularz rekrutacyjny –                i złożyć dokumenty Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9                          (w siedzibie MOPS w godz. 7:30 do 15:30; tel. 82 576 23 24) Formularz rekrutacyjny –można pobrać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00); w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00); ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.   TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 7 maja 2021 roku

Czytaj dalej

DROGI MIESZKAŃCU!!!

Jeżeli: potrzebujesz pomocy wykwalifikowanego opiekuna w czynnościach dnia codziennego; znasz osobę, której potrzebna jest taka pomoc   Zgłoś się !!! lub poinformuj osobę potrzebującą !!!  o możliwości przystąpienia             do projektu “Krasnostawski Aktywny Senior”, w ramach którego zapewnimy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania . Wymiar i rodzaj usług zostanie ustalony indywuwidaulnie i dostosowany                         do potrzeb uczestnika. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9  (w siedzibie MOPS w godz. 7:30 do 15:30; tel. 82 576 23 24) Formularz rekrutacyjny –można pobrać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00); w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00); ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                               w Krasnymstawie  oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.   TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 7 maja 2021 roku

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU – KLUB SENIORA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 60 lat i powyżej, które zakończyły aktywność zawodową, Udział w projekcie umożliwia dostęp szerokiego wachlarza usług prowadzonych w Klubie Seniora z zakresu:

Czytaj dalej

POTRZEBNA POMOC

Wiesława Kalinecka, mieszkanka Krasnegostawu potrzebuje pomocy w walce z glejakiem wielopostaciowym. Przeszła operację, jednak konieczne jest dalsze, kosztowne leczenie.Pani Wiesława potrzebuje 350 tys. zł na podjęcie nowoczesnej terapii immunologicznej w Niemczech.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content