MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content