MOPS Krasnystaw

Miejsca pobytu dla uchodźców – ważna informacja

Szanowni Państwo.

Zwracam się z prośbą, aby osoby, które przyjęły do siebie Obywateli Ukrainy wypełniły kwestionariusz osobowy uchodźcy, dostarczyły go do siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw, bądź przesłały go na adres email: ukraina@krasnystaw.pl oraz

Dane te są niezbędne do ustalenia miejsc pobytu poszczególnych osób, gdyż w chwili obecnej wiele rodzin się rozdzieliło i nie ma ze sobą kontaktu.

MOPS Krasnystaw
Skip to content