MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE Nr 218/2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content