MOPS Krasnystaw

Spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 28 września 2023r. o godz. 10:00 zapraszamy do
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
na spotkanie z ekspertem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W trakcie spotkania zostaną poruszone tematy:

  • Niezdolność do pracy a niepełnosprawność
  • Wydawanie orzeczenia lekarskiego w ZUS
  • Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  • Możliwości odwoławcze w ZUS
  • Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ZUS
  • Pytania do eksperta
MOPS Krasnystaw
Skip to content