MOPS Krasnystaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – Gotowe produkty garmażeryjne” w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.1.2023/Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

MOPS Krasnystaw
Skip to content