MOPS Krasnystaw

Zarządzenie nr 207/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla mieszkańców Miasta Krasnystaw w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1099&action=details&document_id=1963361

MOPS Krasnystaw
Skip to content