MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE Nr  96/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego ogłoszenia z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content