MOPS Krasnystaw

ZARZĄDZENIE Nr 95/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

MOPS Krasnystaw
Skip to content