MOPS Krasnystaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

„ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – artykuły spożywcze suche 

w opakowaniach garmażeryjnych i jednorazowych”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie do 31 grudnia 2022 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.3.2022/Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

MOPS Krasnystaw
Skip to content