MOPS Krasnystaw

Ogłoszenie o naborze na środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie:

  1. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023
  2. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

MOPS Krasnystaw
Skip to content