MOPS Krasnystaw

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 z późn. zm.)

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w  sprawie potrzeb realizacji programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
    ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji.
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta,
m.in. przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach
z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, przy załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy),
czy zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania
w roku 2023.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem
lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do MOPS w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw – pokój 106, poprzez e-mail: poczta@mopskrasnystaw.pl, nr tel. : 82 576 23 24 wew. 107 w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.


Wszelkie informacje dotyczące programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 znajdą Państwo pod podanym linkiem

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

MOPS Krasnystaw
Skip to content