MOPS Krasnystaw

Ogłoszenie o naborze na środki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie:

  1. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023
  2. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
MOPS Krasnystaw
Skip to content