MOPS Krasnystaw

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 z późn. zm.)

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w  sprawie potrzeb realizacji programu „ Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej oraz kalkulacji środków na realizację zadania
w roku 2023.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem
lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej bezpośrednio do MOPS w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw – pokój 106, poprzez e-mail: poczta@mopskrasnystaw.pl, nr tel. : 82 576 23 24 wew. 107 w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.


Wszelkie informacje dotyczące programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 znajdą Państwo pod podanym linkiem

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

MOPS Krasnystaw
Skip to content