Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że ogłasza nabór uzupełniający do projektu „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki   z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących  do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.   Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:
 • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
 • miernik tętna,
 • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • wskaźnik poziomu ładowania baterii.
Nabór uczestników trwa w systemie ciągłym do wyczerpania zaplanowanego limitu miejsc.  Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, nabór odbędzie się drogą telefoniczną. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić kryteria:
 1. być mieszkańcem Miasta Krasnystaw,
 2. mieć co najmniej 60 lat życia,
 3. samodzielnie zamieszkiwać,
 4. posiadać choroby przewlekłe,
 5. wyrazić zgodę na udział w projekcie, przestrzeganie regulaminu  i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas naboru i realizacji usługi teleopieki.
Projekt przewiduje:
 • wyposażenie 11 mieszkańców Krasnegostawu w opaski telemedyczne,
 • zapewnienie abonamentu za usługę teleopieki.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa Miasto Krasnystaw, a bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Zgłoszenia osób potrzebujących teleopieki i spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:
 • pod numerem telefonu: 531 801 690 – w godz. 8.00-16.00
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “TELEOPIEKA” zachęcamy do kontaktu z  pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – Justyną Pezdą.