MOPS Krasnystaw

CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

            Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:

– kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;

– Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

W ramach Reintegracji społecznej  uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie Warsztatów kulturalnych z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu.

24 czerwca 2021 r uczestnicy wspólnie z animatorem odwiedzili Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

MOPS Krasnystaw
Skip to content