MOPS Krasnystaw

Diagnoza potrzeb w sprawie Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie na terenie Miasta Krasnystaw odnośnie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczący tworzenia „Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych”, skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające.

Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania  w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Osoby niepełnosprawne obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie Miasta Krasnystaw. W związku
z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagałyby zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby drogą telefoniczną w terminie do 18 czerwca 2021 roku
pod numerem telefonu: 82 576 23 – 24, wew. 107 w godz. 730– 1530.

MOPS Krasnystaw
Skip to content