MOPS Krasnystaw

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

W zwiazku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków
w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Miasto Krasnystaw informuje, że otrzymało środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania:  146 880,00 zł.

Całkowita wartość: 146 880,00 zł.

Program trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
    o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.
    5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodzin
lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie
od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Karty zgłoszenia do Programu można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa. Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

MOPS Krasnystaw
Skip to content