MOPS Krasnystaw

Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.
Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:
– kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;
– Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

W ramach Reintegracji społecznej uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie:
– Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego /prawnego / zawodowego w wymiarze do 2 h w miesiącu;
– Warsztatów aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;
– Warsztatów umiejętności społecznych z psychologiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;
– Zajęć terapeutycznych z terapeutą uzależnień – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;
– Zajęć prawnych z prawnikiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;
– Warsztaty kulturalne z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu.

MOPS Krasnystaw
Skip to content