MOPS Krasnystaw

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych.
Od października 2020 roku uczestnicy pod bacznym okiem Instruktora Zawodu P. Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace :
– odnowienie ścian i drzwi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
– prace remontowe w Przedszkolu nr 5,
– współuczestniczenie w montażu i demontażu szopki Bożonarodzeniowej na Rynku Miejskim,
– odnowienie ławek w ogrodach Centrum Integracji Społecznej.
Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

MOPS Krasnystaw
Skip to content