MOPS Krasnystaw

Dodatki energetyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, rozpatrywanie wniosków o dodatek energetyczny pozostaje zawieszone do 31 grudnia 2023 roku.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 2013r. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 755) od dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2021r. (M.P. z 2021r., poz. 393) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł miesięcznie
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł miesięcznie
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł miesięcznie

Wniosek

MOPS Krasnystaw
Skip to content