MOPS Krasnystaw

Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że poniższe zagadnienia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016r (tekst jednolity; Dz.U. z 2019r. Poz. 2407 z późn.zm. ) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz.1465).

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek.

Od 1 lutego 2021 przyjmowane są wnioski 500+ drogą elektroniczną poprzez:

– Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
– przez bankowość elektroniczną
– Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 kwietnia 2021 także drogą tradycyjną (papierową ) czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.


„Rodzina 500 plus”

GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ

Wniosek.pdf

Załącznik.pdf

MOPS Krasnystaw
Skip to content