MOPS Krasnystaw

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną
a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej)
w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł netto.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 września do 3
0 września, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1
października do 31 października, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1
listopada do 30 listopada, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1
grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

MOPS Krasnystaw
Skip to content