MOPS Krasnystaw

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA ZAPRASZA wszystkich seniorów zamieszkałych w Krasnymstawie

na  ZAJĘCIA: 

  1. PRAWO NA CO DZIEŃ – spotkanie grupowe z prawnikiem w dniu 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ od godz. 14.00 w Sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej
  2. Z DIETETYKIEM – spotkanie grupowe w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ od godz. 9.30 w sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej. Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych jeśli zachodzą takie potrzeby.
  3. USPRAWNIAJĄCE – zajęcia na krytej pływalni MOSIR w dniu 28 lipca 2021 r. /środa/ od godz. 9.00. Zbiórka na miejscu – przed wejściem do krytej pływalni MOSIR.
  4. ZE SFERY PSYCHOLOGICZNEJ – spotkanie grupowe z psychologiem w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ od godz. 13.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Zajęcia są bezpłatne a prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu Krasnostawski Aktywny Senior projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPOWL 2014 – 2020, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – Umowa o dofinansowanie projektu nr 176/RPLU.11.02.00-06-0109/20-00 z dnia 16.04.2021 r. 

MOPS Krasnystaw
Skip to content